top of page

BEVINDINGEN

Hechting is een proces van signaaloverdracht tussen twee (of meer) individuen.

De signalen van de één, beïnvloeden de homeostase (lichaamsbalans) van de ander.

Het principe is universeel, voor alle organismen.

De signaaloverdracht is meetbaar.

Hechting is dus meetbaar.

4556_2016_fig1-1.jpg

Werkingsmechanisme hechting als medicijn bij premature kinderen:

 

Tijdens perioden van maximale signaaloverdracht (en dus maximale hechting) door huid op huid contact tussen ouders en hun te vroeg geboren kind, wordt de lichaamsbalans, ofwel homeostase, van het kind sterk verbeterd. In de couveuse is het voor kinderen moeilijk om een balans te vinden - monitorwaarden zijn variabeler, minder stabiel, er is geen ritmische cadans. Met het blote oog is dit verschil vaak niet waar te nemen, maar met behulp van wiskundige berekeningen hebben wij aan kunnen tonen dat vanaf het moment dat kinderen op de borst worden gelegd, er meer stabiliteit optreedt.  

 

Die stabiliteit zorgt voor energiebesparing tijdens perioden van huid op huid contact, het zogeheten buidelen. Dit wordt ook bevestigd in onderzoek waarin het zuurstofverbruik van de hersenen tijdens buidelen wordt bestudeerd. De besparing van energie, energie die dan gebruikt kan worden om te groeien en het afweersysteem beter te maken, kan alle in de literatuur gerapporteerde positieve effecten van méér buidelen verklaren. Buidelen vermindert de sterfte, vermindert het optreden van infecties, versnelt de groei en verkort de opnameduur in het ziekenhuis. Buidelen verbetert ook de uitkomsten van te vroeg geboren kinderen op latere leeftijd. Voor referenties, zie de samenvatting van mijn proefschrift.

“The joy of discovery is certainly the liveliest that the mind of man can ever feel”

- Claude Bernard -

Journal Papers

Kommers, D. R., Broeren, M. A. C., Andriessen, P., Oei, S. G., Feijs, L., & Bambang Oetomo, S. (2017).

Pilot study demonstrates that salivary oxytocin can be measured unobtrusively in preterm infants. Acta Paediatrica, 106(1), 34-42.

Kommers, D. R., Joshi, R., Pul, van C., Atallah, L., Feijs, L., Oei, S. G., Bambang Oetomo, S, Andriessen, P. (2017).

Features of  heart rate variability capture regulatory changes during kangaroo care in preterm infants. The Journal of Pediatrics;182:92-98.

figuur 2-page-001.jpg

Zo werd deze studie verwoord onder de kop "recent onderzoek":

 

Huilen is een roep om assistentie van baby's. In bovenstaande studie bleken moeders die vóór de geboorte een betere hechting met hun ongeboren kind rapporteerden een significant kleinere kans (meer dan 2.5 keer kleiner) te hebben op het ervaren van huilgedrag als overmatig (EC+).  

Fig 1 - BabyBe matras.jpg

Zo werd deze studie verwoord onder de kop "recent onderzoek":

 

Knuffelen, liefde is een belangrijk medicijn voor te vroeg geboren kinderen. Maar wat als er op enig moment niet geknuffeld kan worden? Zou dan een matrasje, dat de ademhalingsbewegingen van de borstkas na kan doen, ook enige verbetering voor het welzijn van te vroeg geboren kinderen kunnen betekenen? 

Kommers, D., Broeren, M., Oei, G., Feijs, L., Andriessen, P., & Oetomo, S. B. (2018).

Oxytocin levels in the saliva of preterm infant twins during Kangaroo care. Biological psychology, 137, 18-23.

Kommers, D. R., Joshi, R., van Pul, C., Feijs, L., Bambang Oetomo, S., & Andriessen, P. (2018).

Changes in autonomic regulation due to Kangaroo care remain unaffected by using a swaddling device. Acta Paediatrica.

Joshi, R., Kommers, D.R., Long, X., Feijs, L., Van Huffel, S., van Pul, C., & Andriessen, P. (2018).

Cardiorespiratory coupling in preterm infants. Journal of Applied Physiology, 126(1), 202-213.

CARDIORESPIRATOIRE KOPPELING.png

Zo werd deze studie beschreven onder de kop 'recent onderzoek':

 

Hart en longen zijn in het lichaam van gezonde volwassenen goed op elkaar afgestemd (cardiorespiratoire koppeling). In een studie die wij deden bleek dat bij te vroeg geboren kinderen deze koppeling nog niet echt duidelijk aanwezig is, behalve... tijdens het buidelen, ofwel tijdens huid op huid contact tussen ouder en kind. 

Sun, Y., Kommers, D., Wang, W., Joshi, R., Shan, C., Tan, T., ... & de With, P. H. (2019, July). Automatic and continuous discomfort detection for premature infants in a NICU using video-based motion analysis. In 2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 5995-5999). IEEE.

hielprik Joy.PNG

Zo werd deze studie beschreven onder de kop 'recent onderzoek':

 

Een ziekenhuisomgeving is stressvol en stress is slecht voor de ontwikkeling van pasgeborenen. Stress is alleen moeilijk te herkennen, zeker als baby's te vroeg geboren zijn en daardoor het grootste gedeelte van de tijd niet goed zichtbaar zijn omdat er een deken over hun couveuse ligt om hun ogen te beschermen. Wat als we camera's zouden kunnen inzetten om automatisch stress (of discomfort) te onderscheiden van comfort? 

Conference Posters or Papers

D. Kommers [1,2], R. Joshi [2,3], C. van Pul [3], L. Atallah [4], L. Feijs [2], G. Oei [5,6], P. Andriessen [1,7], S. Bambang Oetomo [1,2]

Heart Rate Variability Changes During Kangaroo Care

D. Kommers, M. Broeren, L. Feijs, G. Oei, P. Andriessen, S. Bambang Oetomo. Salivary collections to measure oxytocin

Claes, S., Guerra, M. C., Du, J., Smits, L. M., Kommers, D., & Oetomo, S. B. (2017, July). Hugsy: A Comforting Solution for Preterm Neonates Designed to Enhance Parent-Child Bonding. In Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE), 2017 IEEE/ACM International Conference on (pp. 177-184). IEEE.

Kommers, D.R. Joshi, R., van Pul, C., Feijs, L.M.G., Oei, S.G., Bambang Oetomo, S., Andriessen, P. (2018). Kangaroo care stabilizes preterm infant physiology as measured by heart rate variability - A mattress simulating Kangaroo care does not. (EAPS Paris).

van Pul, C., Guerra, M.C., Kommers, D.R. Mortel, van de H., Bogaart, van de J., Mohns, T., Andriessen, P. (2018). Improving Alarm Management in Single Room NICUs (EAPS Paris).

Guerra, M. C., Kommers, D., Bakker, S., An, P., van Pul, C., & Andriessen, P. (2019, June). Beepless: using peripheral interaction in an intensive care seting. In 2019 ACM Conference on Designing Interactive Systems, DIS 2019 (pp. 607-620). Association for Computing Machinery, Inc.

van Bentum, J., Kommers, D., Bakker, S., Cabral Guerra, M., van Pul, C., & Andriessen, P. (2019). CheckMates, Helping Nurses Plan Ahead in the Neonatal Intensive Care Unit. Multimodal Technologies and Interaction, 3(1), 14.

Figuur checkmate.JPG

Zo werd deze studie verwoord onder de kop "recent onderzoek":

Knuffelen, liefde, is een geweldig medicijn voor te vroeg geboren kinderen en het is nog gratis ook. Daarom moeten we de ziekenhuisomgeving waar te vroeg geboren kinderen liggen opgenomen zo vriendelijk mogelijk maken, zodat ouders er zo lang mogelijk willen verblijven. Liever hebben we dan geen luide, stressvolle alarmen, maar bijvoorbeeld signaleringen met behulp van blauw licht. 

bottom of page